Pomoc prawna IT

Pomoc prawna IT

Z myślą o współczesnej usłudze prawnej dostosowanej do potrzeb, rzeczywistości i oczekiwań naszych klientów – stworzyliśmy nieszablonową usługę prawną tak prostą, jak tylko pozwala na to prawo, przystępnie podaną, na bieżąco rozwiązującą najbardziej zwariowane problemy swoich klientów. Znając charakter potrzeb naszych klientów - nieszablonowych, szalonych i zawsze goniących deadline - pomagamy szybko znaleźć najlepsze rozwiązania, dbając o każdy aspekt prowadzonych projektów.

Skontaktuj się z nami

Prawo autorskie

Prawa autorskie to najważniejsze prawa każdego artysty, grafika, pisarza, muzyka, wynalazcy i każdego innego twórcy. Pomagamy Ci je chronić, doradzamy jak nie naruszać i wspieramy w rozwiązywaniu powstałych sporów.

W szczególności zajmujemy się sprawami opisanymi poniżej, jednak z uwagi na bardzo rozległy zakres praw autorskich, są to tylko przykładowe rodzaje spraw.

 • Negocjacje i sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich
 • Opracowanie strategii zarządzania prawami autorskimi
 • Dochodzenie należności autorskich
 • Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych
 • Komercjalizacja wizerunku, umowy z aktorami i modelami
 • Reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych w przypadku naruszeń praw autorskich
 • Doradztwo przy kampaniach reklamowych
 • Wsparcie w relacjach prawnych z organizacjami zbiorowego zarządzania
 • Wsparcie działalności wydawniczej, umowy wydawnicze i pokrewne

E-commerce

Właścicielom wielu serwisów i sklepów internetowych po nocach śnią się koszmary z UOKiK i GIODO w rolach głównych. Skorzystaj z naszej kompleksowej usługi, która dostosuje Twoją działalność on-line do wymogów prawnych.

Wszystkim działającym w e-commerce w szczególności pomożemy w:

 • Sporządzaniu regulaminów serwisów i sklepów internetowych
 • Rozwiązywaniu sporów z kontrahentami i klientami
 • Wdrożeniu procedur ochrony danych osobowych
 • Sporządzeniu polityki prywatności i polityki cookies
 • Dostosowaniu działalności już prowadzonej przez internet do aktualnych wymogów prawnych
 • Obsługa prawna konkursów, promocji i loterii

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to palący temat, nie tylko w działalności on-line, ale każdego innego przedsiębiorcy. Często naruszamy ustawę nie wiedząc nawet, że przetwarzamy dane osobowe.

Dbając o dane osobowe swoich klientów, a tym samym ich klientów i kontrahentów, przygotowaliśmy kompleksowy pakiet usług związanych z ochroną danych osobowych.

 • Audyt ochrony danych osobowych
 • Dostosowanie procedur ochrony danych osobowych do wymagań prawnych
 • Opracowanie dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Opracowanie wszystkich wymaganych prawem ewidencji
 • Szkolenia dla pracowników
 • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Znaki towarowe, wzory przemysłowe

Najwyższą formą ochrony wytworów branży kreatywnej jest ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. Poradzimy jak nie naruszyć, jak chronić i jak walczyć z naruszeniami.

W ramach świadczenia usług z tego zakresu współpracujemy również z rzecznikiem patentowym.

 • Rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, w procedurach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
 • Badanie zdolności rejestrowej znaków, wzorów i patentów
 • Prowadzenie spraw z zakresu naruszeń praw wyłącznych
 • Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniami praw wyłącznych
 • Sporządzanie umów związanych z obrotem znakami, wzorami i patentami
 • Ochrona renomowanych znaków towarowych
 • Ochrona marki i zwalczanie nieuczciwej konkurencji